Jeżeli mieszkasz na trenach wiejskich i masz duży problem z dostępem do Internetu Stacjonarnego, sprawdź czy jesteś w zasięgu Polski Cyfrowej!

W ramach tego programu możesz uzyskać bezpłatne przyłącze światłowodowe do granicy działki, na której znajduje się Twój dom lub do wspólnej części budynku – w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Jeżeli chciałbyś z niego skorzystać koniecznie złóż stosowną deklarację w swoim Urzędzie Gminy. Zachęć też do tego sąsiadów, bo warunkiem uczestnictwa jest odpowiednio duże zainteresowanie mieszkańców.

Program jest realizowany przez Orange Polska i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Jego celem jest dostarczenie osobom fizycznym i jednostkom publicznym dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jeżeli Twoja miejscowość lub ulica spełni warunki to staniesz się szczęśliwym posiadaczem łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 30Mb/s. Pamiętaj jednak, że tymi inwestycjami objęto obszary, które obecnie są pozbawione możliwości korzystania z takiego Internetu  z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dowiesz się więcej na temat samego programu oraz obszarów, które zostały nim objęte odwiedzając poniższe strony:

Włącz nowoczesny Internet

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Deklaracja zainteresowania światłowodem

Sprawdź i skorzystaj!

Zespół Multiconvert.pl