Multiconvert Sp. z o.o.

 

Adres e-mail:

kontakt@multiconvert.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk

  Polityka prywatności

  Więcej

  1. Administratorem danych osobowych jest Multiconvert Sp. z o. o.; adres e-mail: kontakt@multiconvert.pl.

  2. Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony).
  3. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie.
  5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego .