Multiconvert oferuje coś,
czego na polskim rynku jeszcze nie było

zakup on-line usług i produktów czołowych Operatorów oraz Dostawców
z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, ubezpieczeniowej,
medycznej, edukacyjnej oraz innych

Z naszą pomocą klient będzie mógł nie tylko porównać produkty i usługi, ale także sfinalizować transakcję. A to wszystko w dogodnym dla siebie czasie oraz miejscu bez czasochłonnych rozmów telefonicznych z call-center, oraz wizyt w salonach sprzedaży.

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania zakupami on-line.

Klienci w Polsce oraz na świecie docenili ich wygodę, a także oszczędność czasu i pieniędzy. Jednakże ich oczekiwania, sukcesywnie wzrastają. Chcą bez wychodzenia z domu kupować już nie tylko produkty, ale także usługi. Na tym polu jest w naszym kraju jeszcze dużo do zrobienia i Multiconvert chce uczestniczyć w tym procesie.

Rynek handlu elektronicznego w Polsce wzrasta w każdym roku o kilkanaście punktów procentowych, a szacunki pokazują, że do roku 2020 ma on stanowić ponad 10% wartości całego handlu detalicznego co kwotowo może oznaczać nawet 40 mld zł.

Znaczący wpływ na ten trend mają trzy zmienne, jakie zaistniały
w naszych realiach rynkowych w ostatnich latach.

Pierwszą z nich jest rosnąca siła nabywcza polskich rodzin. Ma to bezpośredni związek ze wzrostem płac we wszystkich sektorach gospodarki oraz niską stopą bezrobocia. Osoby w wieku 25-60 lat mają duże potrzeby, jeśli chodzi o dobra konsumenckie i dysponują środkami na ich zakup. W konsekwencji znaczną część swoich dochodów przeznaczają na zakupy on-line.

Druga zmienna to dynamiczny rozwój Internetu szerokopasmowego. Zwiększa się jego zasięg i dostępność, a ceny spadają, dzięki czemu stał się on dobrem podstawowym. To sprawia, że kupowanie w sieci stało się łatwe. A odpowiednie narzędzia podnoszą znacząco poziom bezpieczeństwa zarówno transakcji, jak i danych klientów.

Trzecim ważnym aspektem jest sukcesywny rozwój handlu internetowego. Rosnące koszty pracy, brak pracowników, straty w sprzedaży stacjonarnej z powodu zakazu handlu w niedzielę powodują, że przedsiębiorcy decydują się na szybszą ekspansję on-line.

Multiconvert wychodzi naprzeciw potrzebom klientów w zakresie zakupu online popularnych usług.

Dzięki nam ich Operatorzy oraz Dostawcy zyskują doskonałe narzędzie generujące błyskawiczną sprzedaż bez angażowania dodatkowych zasobów.
A wszystko to prosto, łatwo oraz wygodnie dla obu stron.