Abonament – opłata za usługi

Cyklicznie opłacane przez Klienta prawo do korzystania z określonego typu usług dostarczanych przez różnych Dostawców. Obecnie najbardziej popularne usługi abonamentowe to: usługi energetyczne (prąd, gaz), telekomunikacyjne (telefon, Internet, telewizja), ochrona i monitorowanie mieszkań i domów, pakiety medyczne. Abonament może być pobierany z tytułu korzystania z jednej, wybranej usługi lub za łączne pakiety (np. abonament za korzystanie z Internetu i telewizji).

Abonent – podmiot płacący abonament

Najczęściej to osoba fizyczna lub firma, która poprzez podpisanie umowy z Dostawcą posiada prawo do korzystania z określonej usługi lub pakietu usług poprzez opłacanie stałej, regularnej opłaty - tzw. Abonamentu.

Downlink (download)

Parametr przepustowości internetu - szybkość pobierania danych z Internetu na komputer, laptop, itp. Najczęściej jest kilkukrotnie wyższa niż szybkość wysyłania danych przez Internet - Uplink (upload).

Infrastruktura telekomunikacyjna

To urządzenia telekomunikacyjne wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji – są to m.in.: linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt. Do tej grupy nie zalicza się telekomunikacyjnych urządzeń końcowych czyli telefonów, smartphonów, komputerów, laptopów, tabletów. Od dostępnej na danym obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej zależy jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych np. przepustowość Internetu.

Internet mobilny

To usługa, która umożliwia połączenie się z zasobami Internetu z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Połączenie odbywa się za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego (np. smartphone, tablet) posiadającego możliwość korzystania z zasobów Internetu poprzez połączoną z nim kartę SIM. Efektywność i jakość Internetu mobilnego zależy od zastosowanego, przez Operatora Telekomunikacyjnego, na danym obszarze, standardu bezprzewodowego przesyłu danych. Obecnie na rynku Internet mobilny dostarczany jest m.in: poprzez następujące standardy: LTE, HSPA+ i HSPA. Najważniejsze informacje na temat możliwości poszczególnych standardów bezprzewodowego przesyłu danych pokazuje poniższa tabela:
Technologia Nazwa Ikona na urządzeniu Internet Downlink Internet Uplink Sieć Możliwości
LTE+Long Term Evolution AdvancedLTE+ lub 4Gdo 498Mbit/sdo 50Mbit/s4Gstreaming gier,muzyki, filmów full HD i 4K, bardzo szybkie przesyłanie i odbieranie dużych plików, bezproblemowe korzystanie z zasobów internetu
LTELong Term EvolutionLTE lub 4Gdo 150Mbit/sdo 50Mbit/s4Gstreaming gier, muzyki, filmów full HD i 4K, bardzo szybkie przesyłanie i odbieranie dużych plików, bezproblemowe korzystanie z zasobów internetu
HSPA+DCHigh Speed Packet Acces+ Dual CarrierH+ lub 3G+do 56Mbit/sdo 11Mbit/s3,5Gstreaming gier, filmów, muzyki szybkie przesyłanie i odbieranie dużych plików, bezproblemowe korzystanie z zasobów internetu
HSPA+Evolved High Speed Packet Access +H+ lub 3Gdo 28Mbit/sdo 6Mbit/s3Gstreaming gier, muzyki, filmów, przesyłanie i odbieranie dużych plików, bezproblemowe korzystanie z zasobów internetu
HSPA (HSPA+HSUPA)High Speed Packet AccessH lub 3Gdo 14Mbit/sdo 6Mbit/s3G streaming gier, muzyki, przesyłanie i odbieranie plików, bezproblemowe korzystanie z zasobów internetu
HSDPA i HSUPA (standard UMTS)High-Speed Downlink Packet Access/High Speed Uplink Packet Access3Gdo 14Mbit/sdo 6Mbit/s3G streaming gier, muzyki, przesyłanie i odbieranie plików, bezproblemowe korzystanie z zasobów internetu
UMTSUniversal Mobile Telecommunications System3G384kbit/s128kbit/s3G ograniczone korzystanie z zasobów internetu
EDGEEnhanced Data rates for GSM EvolutionE lub 2Gdo 236kbit/sdo 120kbit/s2Gmocno ograniczone korzystania z internetu
GPRSGeneral Packet Radio ServiceG lub 2Gdo 53kbit/sdo 26kbit/s2Gbrak możliwości korzystania z internetu - tylko SMS i rozmowy

Internet Radiowy

Umożliwia bezprzewodowe połączenie się z zasobami Internetu w określonym miejscu i w dowolnym czasie, przy wykorzystaniu fal radiowych w częstotliwościach od 2,4 do 5 GHz. Efektywność i jakość Internetu radiowego zależna jest m.in.: od warunków atmosferycznych oraz zastosowanych elementów infrastruktury - konieczna jest też instalacja odpowiedniego odbiornika (anteny) w miejscu korzystania z Internetu. Internet Radiowy może mieć spory zasięg ale charakteryzuje się zazwyczaj niską prędkością pobierania i wysyłania danych. Internet radiowy nie jest Internetem Mobilnym gdyż nie można korzystać z niego w podróży. Technologie stosowane do dostarczania Internetu Radiowego to m.in.: Wimax, CDMA,
Przepustowość:

Internet stacjonarny

Umożliwia połączenie się z zasobami Internetu w określonym miejscu i w dowolnym czasie. Połączenie odbywa się za pośrednictwem różnego rodzaju mediów transmisyjnych - kabli, które muszą być podpięte do konkretnego miejsca odbioru Internetu (konkretny adres np. dom, mieszkanie, siedziba firmy) oraz do Infrastruktury telekomunikacyjnej. Aby móc skorzystać z Internetu stacjonarnego Abonent musi dodatkowo posiadać odpowiednie urządzenia takie jak modem/router. Odmianą Internetu stacjonarnego jest Internet szerokopasmowy – Internet o bardzo wysokiej efektywności i jakości pozwalająca na przesyłanie i odbieranie treści umieszczonych w Internecie za pomocą szybkiego łącza o dużej przepustowości. Efektywność i jakość Internetu Stacjonarnego zależ od zastosowanego przez Operatora Telekomunikacyjnego na danym obszarze medium transmisyjnego i Infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowe informacje na temat mediów przewodowych pokazuje poniższa tabela:
Medium transmisyjne przewodowe Rdzeń kabla Sygnał Przesyłowy Internet Downlink Internet Uplink Możliwości
Kable MiedzianeMiedźprąd elektrycznydo 80 Mb/sdo 10Mb/sstreaming: gier, filmów full HD i 4K , muzyki, Tv internetowa ( min.10Mbit/s downlink), bezproblemowe korzystanie z internetu podłączenie kilku urządzeń po WIFI,
Kable ŚwiatłowodoweWłókno szklanepromień świetlnydo 10Gb/sdo 1Gb/sstreaming: gier, filmów full HD i 4K, muzyki, Tv internetowa, bezproblemowe korzystanie z internetu, podłączenie wielu urządzeń po WIFI,

Łącze asymetryczne

Typ łącza internetowego - przy zastosowaniu takiego łącza prędkość pobierania i wysyłania są różne.

Łącze symetryczne

Typ łącza internetowego - przy zastosowaniu takiego łącza prędkość pobierania i wysyłania danych są sobie równe.

Medium

Inaczej nazywane nośnikiem - element sieci, poprzez który urządzenia komunikują się ze sobą i wymieniają dane. Medium takim może być kabel miedziany, światłowodowy, jak również fale radiowe.

Medium transmisyjne

Nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Od parametrów użytego medium zależą możliwości transmisji. Wyróżnia się media przewodowe (kable) i bezprzewodowe (fale radiowe). Podstawowe typy mediów przewodowych to kable miedziane i kable światłowodowe.

Modem

Urządzenie elektroniczne, które jest konieczne do uzyskania połączenia z Internetem stacjonarnym. Moduluje sygnał w celu zakodowania informacji cyfrowych, tak by mogły być przesyłane w wybranym medium transmisyjnym, a także demoduluje tak zakodowany sygnał w celu dekodowania odbieranych danych.

Modem WIFI

Urządzenie elektroniczne, które pozwala automatycznie łączyć smartphone, tablet, lapotop, komputer itp. z Internetem, kiedy tylko chce się z nich korzystać, w każdym miejscu domu lub mieszkania. Obecnie większość modemów dostępnych na rynku ma funkcjonalność połączeń przez WIFI.

Multiroom (telewizja)

Jest to specjalna usługa Operatora telewizyjnej platformy satelitarnej,kablowej lub internetowej, polegająca na możliwości jednoczesnego odbioru dwóch (lub więcej) kanałów TV, na dwóch (lub więcej) odbiornikach w ramach jednego abonamentu.

Postpaid

Zwany również systemem abonamentowym. System nabywania usług telekomunikacyjnych, za które płaci się dopiero po skorzystaniu z nich. Opłaty naliczane są cyklicznie (np. raz na miesiąc), zazwyczaj w formie tzw. abonamentu.

Prepaid

Zwany również systemem lub sprzedażą przedpłaconą. System nabywania usług telekomunikacyjnych na zasadach przedpłaty. Polega na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfikacyjnych gdzie opłata jest wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek jest możliwe przez czas określony przez Operatora Telekomunikacyjnego. W trakcie użytkowania jednostki są odejmowane z konta użytkownika proporcjonalnie do wykonanych połączeń i wykorzystanych usług dodatkowych. Po zakupie kolejnej paczki jednostek tzw. doładowania konta, następuje przydzielenie nowego limitu jednostek, z których można korzystać.

Przepustowość

Potocznie zwana szybkością Internetu - oznacza rzeczywistą szerokość pasma - mierzoną o określonej porze dnia, przy użyciu określonych tras sieciowych i podczas transmisji siecią określonych zbiorów danych. Przepustowość jest więc równoznaczna z określeniem maksymalnej ilości danych, jaka może być przesyłana przez dany kanał komunikacyjny w jednostce czasu. Przepustowość mierzona jest w bitach na sekundę (b/s lub bps,) i ich wielokrotnościach: Kb/s (kilobitach), Mb/s (megabitach), Gb/s (gigabitach). Podstawowe parametry przepustowości to Downlink (download) i Uplink (upload).

PVR

Bieżące nagrywanie wszystkich audycji telewizyjnych przez urządzenia PVR, które umożliwia późniejsze odtworzenie tylko wybranych nagrań - o dowolnej porze, po upływie dowolnego czasu. Możliwe jest też jednoczesne nagrywanie tej samej audycji z opóźnionym odtwarzaniem (time shift).

Router

Urządzenie elektroniczne, które określa drogę do przesyłania pakietów danych w sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci do innej, router nadzoruje tę działalność i dostarcza pakiety danych bezpośrednio do właściwego miejsca przy użyciu najlepszej możliwej ścieżki.

Router Wi-Fi

Urządzenie elektroniczne, które wykonują te same funkcje co zwykły router, tylko bezprzewodowo. Przekazuje pakiety danych między sieciami, łącząc różne sieci i działając jako brama. Router Wi-Fi może połączyć dwie sieci LAN lub WAN, LAN i WAN lub LAN i Internet, ma też zdolność do określenia najlepszej ścieżki do przesyłu pakietu danych bezpośrednio do odpowiedniego węzła.

STB

(Set-top box) - (dekoder) rodzaj urządzenia podłączonego do telewizora w celu zamiany sygnału na obraz możliwy do wyświetlenia na tym telewizorze. STB są wykorzystywane w dostarczaniu telewizji kablowej, satelitarnej i intrenetowej. Każdy Operator ma inny dekoder co nie pozwala wykorzystywać tego samego urządzenia do odbioru telewizji od innego dostawcy.

Streaming

To wszelkie usługi pozwalające na słuchanie muzyki czy też oglądanie telewizji lub filmów online. W tym przypadku nie trzeba ściągać plików na swój komputer, a dostawca (np. muzyki) wysyła ją w postaci transmisji online. Na bazie steramingu realizowane są takie usługi jak np. Netflix i Spotify oraz popularne transmisje na żywo dostępne np. na Facebooku.

Telefon mobilny

Telefon działający w oparciu o telefonię komórkową. Urządzenie pozwala na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania kablowego połączenia z siecią. Aby telefon mógł pracować konieczne jest zainstalowanie w nim odpowiedniej karty SIM wykupionej u Operatora telekomunikacyjnego w usłudze Prepaid albo Postpaid.

Telefon stacjonarny

Telefon, który pozwala odbyć rozmową telefoniczną tylko z określonego miejsca, w którym jest zainstalowany. Taki telefon musi być podłączony do gniazdka telefonicznego za pomocą przewodu. Numer takiego telefonu nie jest związany z konkretnym aparatem telefonicznym, ale z konkretnym miejscem przyłączenia.

Telefonia Internetowa

Nazywana również Telefonią IP. Możliwość realizacji połączeń głosowych przy wykorzystanie technologii VOIP (Voice over IP). Połączenia głosowe realizowane są poprzez dedykowane łącza lub za pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu odpowiednich protokołów IP.

Telewizja internetowa

Dostarczanie programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych poprzez mechanizmy dostępne w Internecie z wykorzystaniem mediów transmisyjnych przewodowych – światłowód, kable miedziane i inne.
Podstawowe rodzaje Telewizji Internetowej:
 • IPTV (Internet Protocol Television) – przy dostarczaniu tego rodzaju telewizji wykorzystywana jest wydzielona część sieci, co znacznie zmniejsza podatność na wirusy i zwiększa stabilność transmisji. Do odbioru konieczne jest dodatkowe urządzenie - dekoder STB. Minimalna szybkość pobierania danych (Downlink), przy której można bez problemu korzystać z takiego rozwiązania to 10Mb/s.
 • OTT ( Over-the-top) - odmiana telewizji dostarczana przez Operatorów abonentom poprzez Internet stacjonarny, bardzo często za pośrednictwem Infrastruktury innego Operatora. OTT nie ma wydzielonego kanału na łączu internetowym przez co jest m.in.: bardziej podatna na problemy związane ze stabilnością transmisji. Do odbioru konieczne jest dodatkowe urządzenie - dekoder STB. Minimalna szybkość pobierania danych (Downlink), przy której można bez problemu korzystać z takiego rozwiązania to 8Mb/s.
 • Telewizja kablowa

  Potocznie zwana kablówką - sieć telekomunikacyjna, która pozwala na oferowanie pakietu programów radia i telewizji. Dostęp do Telewizji kablowej realizowany jest za pomocą mediów przewodowych. Telewizja kablowa dostępna jest najczęściej w blokach mieszkalnych w miastach. Do odbioru telewizji potrzebny jest dekoder tzw. Set-top Box STB)podłączony do telewizora.

  Telewizja satelitarna

  To system nadawania programów telewizyjnych przeznaczonych do odbioru przez indywidualnych odbiorców za pomocą prostych urządzeń składających się z anteny satelitarnej i odbiornika satelitarnego podłączonego do telewizora. Telewizja wykorzystująca nadajniki (tzw. transpondery) umieszczone na sztucznych satelitach Ziemi. Cechą charakterystyczną tego sposobu emisji jest możliwość pokrycia sygnałem ogromnych obszarów przy użyciu tylko jednego nadajnika. W Polsce najbardziej znane platformy TV satelitarnej to: Cyfrowy Polsat, nc+.

  Uplink (upload)

  Parametr przepustowości internetu - szybkość wysyłania danych przez Internet z komputera, laptopa itp. Najczęściej kilkukrotnie niższa niż szybkość pobierania danych przez Internet - Downlink (download).

  Urządzenie mobilne

  Przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią.

  Usługi telekomunikacyjne

  Wszystkie usługi dostarczane za pośrednictwem Infrastruktury Telekomunikacyjnej. Do usług telekomunikacyjnych należą m.in.: Telewizja, Telefon i Internet.

  VOD (Video on Demand) – wideo na żądanie

  Usługa zezwalająca na oglądanie nadawanego materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji. Nadawana (także "na żywo") audycja może być dzięki temu przesunięta w odbiorze dla pojedynczego widza i słuchacza. Podstawowe rodzaje usług VOD:
 • Near VOD (skrót - nVOD, inna nazwa Pay-per-view - skrót PPV) – dosłowne tłumaczenie niemal na życzenie. W usłudze nVOD płaci się za obejrzenie konkretnej treści. Użytkownik otrzymuje uprawnienia do obejrzenia filmu dopiero po dokonaniu opłaty za pojedyncze wyświetlenie (np. sms, przelew itp.) lub doliczenie zamówionej pozycji do faktury.
 • Subscription VOD – subskrypcja wideo na żądanie - sVOD polega na udostępnieniu nieograniczonego dostępu do całej kolekcji wideo w ramach zamówionej subskrypcji za regularnie pobieraną opłatą (np. miesięczną).
 • Catch UP TV (inaczej Replay TV) – jest formą wideo na żądanie, która pozwala na oglądanie wybranych programów wyemitowanych już przez stacje telewizyjne. Programy te są dostępne przez okres kilkunastu dni po ich pierwotnej emisji.
 • Popularne serwisy VOD: Canal+ VOD, HBO GO, Player, Filmbox, Netflix, Chili.tv, IPLA.

  WIFI ( Wireless Fidelity)

  To rodzaj bezprzewodowej technologii (a w zasadzie standardów do budowy sieci komputerowych) o niewielkim zasięgu. WIFI umożliwia różnym urządzeniom (komputer, laptop, smartphone, tablet itp.) szybkie połączenie się z Internetem bez użycia przewodów. Produkty zgodne z Wi-Fi mają na sobie odpowiednie logo, które świadczy o zdolności do współpracy z innymi produktami tego typu (Logo Wi-Fi jest znakiem handlowym należącym do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance dla certyfikowanych produktów opartych na standardach IEEE 802.11.) Ten certyfikat gwarantuje współpracę pomiędzy różnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Aby korzystać z WIFI potrzebny jest odpowiedni modem wifi/router wifi. Efektywność i jakość uzyskanego połączenia zależy jednak przede wszystkim od rodzaju posiadanego Internetu i uzyskiwanej na nim przepustowości (stacjonarny, mobilny, radiowy).